Матеріали методичного об'єднання

2017-2018 н.р.

Аналіз роботи МО та завдання на 2017-2018 н.р.

  Впродовж 2017-2018 н.р. вчителі міського методичного об’єднання суспільних дисциплін  скеровували свою роботу на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної середньої освіти, нових програм з історії 5-8-х класів; впроваджували в життя завдання, передбачені новими обласним та міським науково-методичними проектами.

  Аналіз проведеної роботи свідчить про активне впровадження вчителями історії інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Була продовжена робота з вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. Питання розглядалось як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Так, в листопаді 2016 року на базі ЗОШ №3 вчителі – учасники круглого столу обговорили питання формування національно-соціальних компетентностей учнів на уроках історії та суспільних дисциплін, а вчитель Петренко Р.В. продемонструвала практичне застосування проблемного питання в роботі з учнями школи.

           На засіданнях методичної студії розглядались питання з використання освітніх технологій для саморозвитку учнів, форми і методи підготовки учнів 11-х класів до ДПА та ЗНО з історії. Однією з передумов підвищення педагогічної майстерності є самоосвіта вчителів. Як вчителі здійснюють самоосвітню роботу обговорювали на засіданні методичної студії.

У другому семестрі відділом освіти здійснювався моніторинг  якості викладання історії України у 10-11-х класах та фронтальна перевірка обласного департаменту освіти, яка передбачала перевірку якості знань учнів 8-х та 10-х класів. Про кількісні показники результатів фронтальної перевірки знань учнів міста 8-х та 10-х класів свідчить таблиця:

Клас

Всього учнів

Всього учнів писало роботу

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

8 класи

86

80

1(1,3%) ЗОШ №1

29 ( 36,9%)

43 ( 51, 8%)

7 (9,9%) : 3 учні ЗОШ №2 ( Ткач О.І.);

3учні ЗОШ №4 ( Єрмоленко М.Г.);

1 учень ЗОШ №1( Воскобойнікова Н.В.)

10 класи

45

42

-

25 ( 56,8%)

15 (34%)

2 ( 4,5%) учні ЗОШ №2 ( Ткач О.І.)

Разом

131

122 (93%)

1 (0,8%)

54 (44%)

58 (48%)

9 (7%)

 

Дані таблиці свідчать про проблемні місця в роботі вчителів, які необхідно виправляти. Задача підвищення якості навчальних досягнень учнів стає ключовою в новому навчальному році.

 

 

 Завдання методичного об’єднання

  Виходячи із вищезазначеного, у 2017-2018 н.р., вчителі суспільних дисциплін зосередять увагу на реалізації завдань оновлених програм, підвищенні якості освіти й підвищенні інтересу дітей до процесу навчання.

  Робота методичного об’єднання буде спрямовуватись на:

·       продовження роботи за обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міським проектом «Формування соціальної компетентності особистості як важлива умова громадянського суспільства» та проблемою методичного об’єднання «Становлення професіоналізму вчителів суспільних дисциплін шляхом формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності»;

·       упровадження в навчально-виховних процес інноваційних педагогічних технологій; особистісно-зорієнтований підхід до учнів на уроках;

·       науково-методичне забезпечення навчальних занять із суспільних дисциплін;

·       вдосконалення вміння якісно й об’єктивно оцінювати учнівські роботи;

·       навчання учнів із різних та доступних джерел знань, формування в учнів критичного мислення;

·       залучення школярів до науково-дослідницької та пошукової діяльності;

·       використання навчального матеріалу із суспільних дисциплін як чинника національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції;

·       здійснювати міжпредметні змістовні лінії через актуалізацію відповідних знаннєвих, діяльнісних і оцінно-ціннісних компонентів;

·       формування в учнів предметних компетентностей та практичних умінь і навичок, відповідно до вимог нових навчальних програм;

·       використовувати сайт методичного об’єднання «Методична скриня» для висвітлення актуальних питань з історії та правознавства, поширення кращого досвіду роботи вчителів суспільних дисциплін.

 

 

 

План роботи методичної студії вчителів

історії, правознавства та суспільних дисциплін

 

І засідання (вересень)

1.    Основні тенденції оновлення середньої освіти та шкільних навчальних програм. Ознайомлення з  рекомендаціями обласної наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів суспільствознавчих дисциплін.                                                             

 Ткач О.І., керівник м/о.

2.    Аналіз стану викладання й рівня навчальних досягнень з історії за результатами ДПА та ЗНО випускників 11-х класів у 2017 році.

Лащенко Л.І., методист відділу освіти.

3.    Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2017-2018 н.р.

Лащенко Л.І., методист відділу освіти.

4.      Рекомендації щодо синхронізації календарно-тематичного планування викладання історії України та всесвітньої історії за оновленими програмами 7-9-х класів та у 10-11-х класах.

                                                              Ткач О.І., керівник м/о

 

ІІ засідання (квітень)

1.    Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів з історії і правознавства за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

Ткач О.І., керівник м/о.

2.     Підготовка учнів 9, 11-х класів до ДПА та учнів 11-х класів до ЗНО.  

                                                             Лащенко Л.І., методист відділу освіти

3.    Про підсумки роботи сайту м/о «Методична скриня».

                                                                 Ткач О.І., керівник

 

Семінари-практикумиТема: Упровадження педагогічних інновацій як передумова організації пізнавальної діяльності учнів на уроках суспільних дисциплін

Листопад 2017р.

Проблема: Робота з історичними документами, першоджерелами, статистичними та картографічними матеріалами під час вивчення історії.

Мета: Обмін досвідом з організації роботи учнів на уроках історії з першоджерелами, статистичними та картографічними матеріалами.

І. Науково-теоретичний аспект

Обговорення схем, алгоритмів та рекомендацій щодо організації роботи з історичними документами, статистичними та картографічними матеріалами під час вивчення історії.

Круглий стіл, учасники: Петренко Р.В., Заяц Ю.В., Чорненька О.В.

ІІ. Практичний аспект

Відвідування уроку історії та позакласного заходу з проблеми семінару.

Єрмоленко М.Г., вчитель історії ЗОШ №4

ІІІ. Прийняття рекомендацій.

 

Лютий 2018р.

Проблема:

Пізнавальні завдання з використанням ІКТ на уроках історії та правознавства.

Мета: Обговорити методичні умови використання ІКТ на уроках історії і правознавства.

І. Науково-теоретичний аспект проблеми

Методичні умови використання ІКТ на уроках історії і правознавства.

Презентація інноваційних підходів на уроках історії та правознавства, Савченко Т.С., Король В.В., Ушнурцева Т.М., Ткач О.І.

ІІ. Практичний аспект

Відвідування уроку історії та позакласного заходу з проблеми семінару.

Воскобойнікова Н.В., вчитель історії ЗОШ №1.

ІІІ. Прийняття рекомендацій.

 

 

 План роботи методичної студії вчителів суспільних дисциплін

 

Проблема: Формування соціальної компетентності учня на уроках історії та правознавства в контексті виконання навчальних програм та державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Завдання:

üПідвищення науково-теоретичного та професійного рівня вчителів суспільних дисциплін

üУпровадження творчого підходу до планування навчального процесу

üВивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду, розвиток пошукової ініціативи вчителів-практиків.

 

Тематика засідань

Вересень 2017р.

1.   Обговорення планів самоосвітньої роботи вчителів.

Лащенко Л.І., методист методичного

 кабінету відділу освіти.

Січень 2018р.

1.   Використання дидактичних ігор на уроках історії та правознавства

Лащенко Л.І., методист методичного

 кабінету відділу освіти.

2.   Аналіз проведення «Тижня права» в ЗНЗ міста.

Лащенко Л.І., методист методичного

 кабінету відділу освіти.

 

 

Діяльність динамічної групи

 

 

Склад динамічної групи:

1. Лащенко Л.І. – методист відділу освіти

2. Ткач О.І. – вчитель-методист ЗОШ №2

3. Петренко Л.І. – вчитель-методист ЗОШ №3

4. Чорненька О.В. – старший учитель ЗОШ №2

5. Заяц Ю.В. – старший учитель ЗОШ №6

 

Завдання динамічної групи

·       Створення банку даних актуального педагогічного досвіду з використання інноваційних технологій

·       Здійснення експертної оцінки методичних матеріалів, представлених в рамках конкурсів

 

 

Листопад 2017 року

·       Затвердження рекомендацій для проведення заходів у рамках Всеукраїнського  тижня права.

Грудень 2017року

·       Експертна оцінка робіт учнів в рамках діяльності ДВ МАН.

 

 

2015-2016 н.р.

Обласний науково-методичний проект:

«Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві»

 

 

Міський науково-методичний проект:

«Формування соціальної компетентності особистості, як важлива умова громадянського суспільства»

 

 

Науково-методичний проект методичного об’єднання:

 

«Становлення професіоналізму вчителів суспільних дисциплін шляхом формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності»

 

Аналіз роботи МО та завдання на 2015-2016 н.р.

  Впродовж 2014-2015 н.р. вчителі міського методичного об’єднання суспільних дисциплін  керувались нормативними освітянськими документами національного, регіонального та місцевого значення, зокрема положеннями, викладеними в Листі МОН України від 01.07.2014р. №1/9-343 в контексті викладання історії, правознавства та суспільних дисциплін; впроваджували в життя завдання, передбачені обласним та міським науково-методичними проектами.

Реалізуючи провідну ідею науково-методичного проекту методичного об’єднання «Становлення професіоналізму вчителів суспільних дисциплін шляхом формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності», вчителі міста відвідали урок в 6-му класі та позакласний захід в 11-му класі молодої вчительки історії ЗОШ №4 Єрмоленко М.Г. , яка продемонструвала на уроці історії вдале чергування різних форм діяльності: роботу з текстом підручника, з ілюстраціями, складання плану, роботу з історичною картою. Вчителька вдало використовувала ігрові моменти на уроці, що стимулювало самостійність та ініціативність учнів, такими ж активними були й  одинадцятикласники.Цю естафету прийняла вчителька ЗОШ №1 Воскобойнікова Н.В. На уроці історії в 5-му класі вчителька продемонструвала переваги такого типу уроку, як практична робота, у процесі формування інформаційної, хронологічної, логічно-мовленнєвої компетенцій. Школярі напередодні досліджували походження назви міста Синельникового, його вулиць, пам’ятні місця, фотографії родинного альбому, і змогли виявити щирі патріотичні почуття до історії рідного краю. Цікавою формою позакласного заходу був хепіннінг на тему «Правова держава» серед учнів 8-9-го класу.Зазначені відкриті уроки й позакласні заходи  виявили процес становлення професіоналізму вчителів, вдосконалення педагогічної компетентності.

У відповідності до завдань обласного науково-методичного проекту  «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» ( V етап), який передбачав узагальнення та поширення інноваційного досвіду, на засіданнях  м/о виступали вчителі Ткач О.І., Заяц Ю.В., Чорненька О.В., Ушнурцева Т.М. У виступах зверталась увага на розвиток критичного, логічного і творчого мислення учнів  через впровадження в технологій, інтерактивних методів, формування предметних компетентностей.  В рамках роботи  творчої лабораторії, ознайомились з досвідом  вчителя історії СШ №3 Петренко Р.В. з проблеми застосування колективних форм  у роботі з текстовими джерелами в основній школі.

  

Увага членів динамічної групи м/о була прикута до аналізу матеріалів, представлених на обласну  виставку «Педагогічні перлини Дніпропетровщини».

Робота з творчо обдарованими учнями продовжувалась і в підготовці їх до участі в ІІ та ІІІ турах  предметної олімпіади, і до участі у Всеукраїнському конкурсі «Лелека -2015».


 

  У 2014-2015 н.р. була продовжена робота з використання навчального матеріалу, як чинника національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції. Всі вчителі взяли активну участь у підготовці заходів до 70-ої річниці завершення Другої світової війни в Європі. Були проведені екскурсії в краєзнавчий музей міста ( ЗОШ №5), зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та учасниками бойових дій в зоні АТО на Донбасі.

 

Традиційно у ІІ-му семестрі увага вчителів була прикута до якісної підготовки учнів до ЗНО та ДПА з історії. Так, складались завдання для тестування учнів 11-х класів з історії для проведення ДПА.

Робота інтернет-сайту м/о «Методична скриня»  ( Ткач О.І.) сприяла підвищенню медіакультури колег, поширенню інноваційного досвіду.

 

 Завдання методичного об’єднання

Виходячи з положень Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті, враховуючи напрямки освітньої діяльності Державного стандарту базової та повної середньої освіти, в рамках роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві», а також аналізу діяльності вчителів міста, визначено завдання:

1.     Розпочати роботу над завданнями І-го етапу обласного науково-методичного проекту  «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві», який передбачає активізацію роботи по засвоєнню моральних норм життя в суспільстві, соціальну автономію, креативність і комунікативність школярів.

2.      Продовжити впроваджувати компетентнісний підхід як одного з важливих факторів розвитку інноваційної, соціально активної особистості.

3.     Розвивати критичне, логічне і творче мислення учнів шляхом впровадження в навчальний процес проектних технологій, інтерактивних методів навчання, формування предметних компетентностей.

4.     Продовжити роботу із застосування ІКТ на уроках  та позаурочній діяльності, враховуючи необхідність формування медіа культури учнів.

5.     Залучити обдарованих учнів до роботи в Дніпропетровському відділенні МАН України, в олімпіадах і конкурсах місцевого та регіонального рівнів.

6.     Посилити роботу з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції.

7.      Приділити особливу увагу  організації навчально-виховного процесу в 5-6- 7-х класах відповідно до вимог нового Державного стандарту базової повної середньої освіти та синхронному викладанню історії в школі ІІ – ІІІ ступенів.

8.      Посилити підготовку учнів 9, 11-х класів до ДПА, учнів 11-х класів до ЗНО відповідно до мети навчання історії в школі.

9.       Формувати в учнів почуття власної гідності на основі осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті загального історичного процесу.

 

План роботи методичної студії вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін

(І засідання ( жовтень), ІІ засідання ( лютий)

«Проблемні, вразливі ( конверсійні) питання у вивченні історії України та всесвітньої історії»

 

 

Тематика засідань міського методичного об’єднання вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін

Теоретико-практична підготовка

Серпень 2015 року

·        Підвищення ефективності уроків історичного та суспільствознавчого компонентів засобами креативного навчання

                                                                      Лащенко Л.І., методист відділу освіти

                                                                                      Ткач О.І. , керівник м/о

·        Особливості вивчення суспільних дисциплін у школах міста у 2015-2016 н.р. у відповідності до рекомендацій лабораторії суспільних дисциплін ДОІППО від 18.08.2015р.

                                                                                           Ткач О.І., керівник м/о

 

Листопад 2015 року

Тема: Використання медіаосвітніх технологій при формуванні предметних компетентностей учнів при викладанні суспільних дисциплін

Мета: Обмін досвідом з використанням засобів медіаосвітніх технологій при формуванні предметних компетентностей на уроках історії, правознавства та суспільних дисциплін

І. Науково-теоретичний аспект проблеми

 

·        Нові методи й підходи, які мають використовуватись при підготовці вчителів історії до роботи в мультикультурному контексті.

Воскобойнікова Н.В., вчитель історії ЗНЗ №1

 

 

ІІ. Практичний аспект проблеми «Становлення майстерності»

·       Відвідування уроку історії та позакласного заходу із застосуванням медіаосвітніх технологій

                                            Ткач О.І., Чорненька О.В., вчителі історії ЗНЗ №2

 

 ІІІ. Прийняття рекомендацій.

 

Березень 2016 року

 

Тема:  Формування креативного мислення на уроках суспільних дисциплін як чинника соціалізації учнів.

 

Мета: Обмін досвідом з питання формування креативного мислення на уроках суспільних дисциплін.

І. Науково-теоретичний аспект проблеми

·        Формування креативного мислення учнів на уроках суспільних дисциплін відповідно до вимог Держстандарту базової загальної середньої освіти.

                                                        Єрмоленко М.Г., вчитель ЗНЗ №4

 

 

ІІ. Практичний аспект «Становлення майстерності»

·        Відвідування уроку історії та позакласного заходу вчителів історії

                           Заяц Ю.В., Фатихова Т.Ф., вчителі історії ЗНЗ №6

 

ІІІ. Прийняття рекомендацій.

 

 Семінари – практикуми

 

ЗНЗ №2 ( листопад)

 

Тема: Використання засобів медіа інформації на уроках суспільних дисциплін, як один з чинників соціалізації учнів.

 

ЗНЗ №6 ( березень)

 

Тема: Формування критичного мислення на уроках суспільних дисциплін, як чинник соціалізації учнів.

 Засідання міської творчої майстерні вчителів історії

 

( І засідання (листопад), ІІ засідання (березень)

 

 

Склад динамічної групи:

1. Лащенко Л.І. – методист відділу освіти

2. Ткач О.І. – вчитель-методист ЗОШ №2

3. Петренко Л.І. – вчитель-методист ЗОШ №3

4. Чорненька О.В. – старший учитель ЗОШ №2

5. Заяц Ю.В. – старший учитель ЗОШ №6

 

Завдання динамічної групи

·        Створення банку даних актуального педагогічного досвіду з використання інноваційних технологій

·        Аналіз матеріалів для каталогу «Педагогічні перлини Дніпропетровщини»

·        Здійснення експертної оцінки методичних матеріалів, представлених в рамках конкурсів

 

Тема засідань: Інноваційний розвиток методичної підтримки викладання предметів суспільних дисциплін.

2014 - 2015 н.р.

Обласний науково-методичний проект:

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

 

 

Міський науково-методичний проект:

«Розвиток творчого потенціалу особистості як складова креативної освіти»

 

 

Науково-методичний проект методичного об’єднання:

 

«Становлення професіоналізму вчителів суспільних дисциплін шляхом формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності»

Аналіз роботи МО та завдання на 2014-2015 н.р.

  Впродовж 2013-2014 н.р. вчителі міського методичного об’єднання суспільних дисциплін  керувались нормативними освітянськими документами національного, регіонального та місцевого значення, зокрема положеннями Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті, Державним стандартом базової та повної середньої освіти; впроваджували в життя завдання, передбачені обласним та міським науково-методичними проектами.

Аналіз проведеної роботи свідчить про системність,  цілеспрямованість і творчість в досягненні цілей, поставлених міською методичною радою на 2013-2014 н.р. Ключовим залишались питання професійного зростання вчителів через колективну та самоосвітню працю та вчасного і якісного забезпечення потрібною  інформацією з різних джерел, в тому числі й з Інтернет-ресурсів. Важливу роль в цьому відіграло відкриття сайту міського методичного об’єднання вчителів історії та суспільних дисциплін у лютому 2014 року ( адміністратор сайту – Ткач О.І.). На сторінках сайту відбувається обмін досвідом і цікавою інформацією, висвітлюються актуальні питання організації навчальної діяльності вчителів історії і правознавства, поповнюється нормативно-правова база, необхідна вчителям для роботи.

 На засіданнях методичної студії вчителі мали можливість ознайомитись з досвідом використання нових технологій навчання й спілкування через використання технології Веб 2.0.

 Вчителі міста мали можливість отримати теоретико-практичну підготовку, відвідати відкриті уроки своїх колег та майстер-клас зокрема у вчителя Чорненької О.В. ( СШ №2) з питання «Формування творчих здібностей учнів на уроках історії на засадах особистісно-орієнтованих технологій» та у вчителя Ушнурцевої Т.М. ( СШ №5) з розвитку предметних компетентностей учнів на уроках історії у 5-му класі. Як результат відвіданих уроків, вчителі прийняли рішення продовжити розвивати творчі здібності учнів на уроках, впроваджувати  методи самостійної, пошукової і дослідницької роботи, враховуючи досвід своїх колег.

 Серед завдань методичного об’єднання важливе місце посідало патріотичне виховання учнів засобами історії та суспільних дисциплін, участь у відзначенні 70-ої річниці визволення Дніпропетровщини і Синельникового від нацистських загарбників. Вчителі СШ №2 Чорненька О.В. і Ткач О.І. були запрошені для участі в презентації матеріалів досліджень в рамках історико-краєзнавчого проекту  ДОІППО "Народна пам'ять: ХХ століття", який, розглядає історію Дніпропетровщини ХХ століття під певними кутами подій та їх значимості, задля поглиблення знань учнівської молоді з історії рідного краю, через дослідницьку роботу відкриває трагічні і героїчні сторінки історії краю у ХХ столітті.  Проекти,  які були представлені через звернення до народної пам’яті і спогади очевидців, дозволяють духовно відродити українську націю та формувати історичну пам’ять у молодих поколінь, сприяють підвищенню ролі родинного виховання, поглиблюють духовну єдність поколінь.  Матеріали стали доступними для роботи не тільки у межах міста Синельникового, а й по всій області. Переглянути й скористатись матеріалами презентацій можна за адресою http://bazilevskaya.jimdo.com.

Велику роботу з патріотичного виховання молоді у позакласній роботі впродовж року здійснювала вчитель історії СШ №5 Ушнурцева Т.М., про що свідчить цікава екскурсія краєзнавчим музеєм  школи.

  Зробити уроки цікавими, розвивати критичне мислення шляхом впровадження в навчальний процес проектних технологій, інтерактивних методів навчання і формувати предметні компетентності – все це було серед завдань кожного вчителя історії і правознавства міста. Найкраще це вдалось вчителю правознавства Заяц Ю.В. ( СШ №6), чий досвід представлено в Каталозі передового педагогічного досвіду Дніпропетровщини.

Залишились незмінними результати участі обдарованих учнів у ІІІ турі Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства. Так, призові місця з правознавства привезли учні ЗОШ №2 та ЗОШ №3, з історії  - учениця ЗОШ №3.

 Разом з тим, залишається актуальною задача відновлення діяльності шкільних наукових товариств з історії та правознавства.

 

Завдання методичного об’єднання

Виходячи з положень Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті, враховуючи напрямки освітньої діяльності Державного стандарту базової та повної середньої освіти, в рамках роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», а також аналізу діяльності вчителів міста, визначено завдання:

1.     Продовжити реалізацію обласного науково-методичного проекту  «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» ( V етап), який передбачає узагальнення та поширення інноваційного досвіду.

2.      Впроваджувати компетентнісний підхід як одного з важливих факторів розвитку інноваційної особистості.

3.     Розвивати критичне, логічне і творче мислення учнів шляхом впровадження в навчальний процес проектних технологій, інтерактивних методів навчання, формування предметних компетентностей.

4.     Продовжити роботу із застосування ІКТ на уроках  та позаурочній діяльності, враховуючи необхідність формування медіа культури учнів.

5.     Залучити обдарованих учнів до роботи в Дніпропетровському відділенні МАН України, в олімпіадах і конкурсах місцевого та регіонального рівнів.

6.     Використовувати навчальний матеріал їз суспільних дисциплін, як чинника національно-патріотичного виховання учнівської молоді, формування в школярів активної громадянської позиції.

7.      Приділити особливу увагу  організації навчально-виховного процесу в 5-6-х класах відповідно до вимог нового Державного стандарту базової повної середньої освіти та синхронному викладанню історії в школі ІІ – ІІІ ступенів.

8.      Посилити підготовку учнів 9, 11-х класів до ДПА, учнів 11-х класів до ЗНО відповідно до мети навчання історії в школі;  формування в учнів самоідентичності та почуття власної гідності на основі осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті загального історичного процесу.

 

 

План роботи методичної студії вчителів

історії, правознавства та суспільних дисциплін

 

І засідання (вересень)

1.     Ознайомлення з Листом МОН України від 01.07.2014р. № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових предметів в основній школі в т.ч. предметів суспільно-гуманітарного спрямування».   

                                                              Лащенко Л.І., методист відділу освіти

2.      Рекомендації до календарно-тематичного планування викладання історії України та всесвітньої історії.

                                                              Ткач О.І., керівник м/о

 

ІІ засідання ( квітень)

1.        Організація лабораторно – практичних занять на уроках історії України ( 6 клас).   

                                              Чорненька О.В., вчитель історії СШ №2

2.      Підготовка учнів 9, 11-х класів до ДПА та учнів 11-х класів до ЗНО.  

                                                             Лащенко Л.І., методист відділу освіти

3.     Про підсумки роботи сайту м/о «Методична скриня».

                                                                 Ткач О.І., керівник м/о

 

 

 

 

 

Тематика засідань міського методичного об’єднання вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін

Теоретико-практична підготовка

Серпень 2014 року

  Складові реалізації діяльнісно-компетентніних підходів у навчанні через призму нових державних вимог до суспільствознавчих дисциплін                                                                                      Лащенко Л.І., методист відділу освіти

                                                                                                                                              Ткач О.І. , керівник м/о

Про педагогічні особливості навчання учнів шостого класу відповідно до вимог нового Державного стандарту повної загальної середньої освіти.                                                                                           Ткач О.І., керівник м/о

 Листопад 2014 року

ТемаФормування предметних компетентностей та розвиток творчого потенціалу учнів на уроках історії та суспільних дисциплін

Мета: Обмін досвідом з використання інноваційних форм і методів роботи при формуванні предметних компетентностей на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін.

І. Науково-теоретичний аспект проблеми

 Упровадження інноваційних технологій на уроках історії та суспільних дисциплін при формуванні в учнів предметних компетентності                                                                                                                                         Крат А.Г., вчитель історії НВК

   Педагогічна студія вчителя історії та правознавства СШ №6 Заяц Ю.В. «Використання інноваційних технологій при формуванні предметних компетентностей на уроках правознавства».

 ІІ. Практичний аспект проблеми «Становлення майстерності»

   Відвідування уроку історії та позакласного заходу із застосуванням інноваційних педагогічних технологій

                                                           Єрмоленко М.Г., вчитель історії СШ №4

 ІІІ. Прийняття рекомендацій.

 Березень 2015 року

Тема:  Формування громадянської компетентності учнів у дієвому партнерстві вчителя та учнів на уроках історії та суспільних дисциплін.

 Мета: Обмін досвідом з використання навчального матеріалу з історії та суспільних дисциплін як чинника національно-патріотичного виховання учнівської молоді при формуванні у школярів активної громадянської позиції.

 І. Науково-теретичний аспект проблеми

   «Формування громадянської компетентності учнів на уроках історії та суспільних дисциплін відповідно до вимог Держстандарту базової загальної середньої освіти».

                                                        Ушнурцева Т.М., вчитель СШ №5

   Творча лабораторія вчителя історії СШ №3 Петренко Р.В. з проблеми застосування колективних форм  у роботі з текстовими джерелами в основній школі.

 ІІ. Практичний аспект «Становлення майстерності»

   Відвідування уроку історії та позакласного заходу із застосуванням активних форм і методів з формування громадянської компетентності учнів

                                    Воскобойнікова Н.В., вчитель історії СШ №1

ІІІ. Прийняття рекомендацій.

Діяльність динамічної групи

 

Склад динамічної групи:

1. Лащенко Л.І. – методист відділу освіти

2. Ткач О.І. – вчитель-методист ЗОШ №2

3. Петренко Л.І. – вчитель-методист ЗОШ №3

4. Чорненька О.В. – старший учитель ЗОШ №2

5. Заяц Ю.В. – старший учитель ЗОШ №6

 

Завдання динамічної групи

·        Створення банку даних актуального педагогічного досвіду з використання інноваційних технологій

·        Аналіз матеріалів для каталогу «»Педагогічні перлини Дніпропетровщини

·        Здійснення експертної оцінки методичних матеріалів, представлених в рамках конкурсів

 

Жовтень 2014 року

·        Затвердження завдань на ІІ тур олімпіади з історії.

 

Листопад 2014 року

·        Затвердження рекомендацій для проведення заходів у рамках Всеукраїнського  тижня права.

Грудень 2014 року

·        Експертна оцінка робіт учнів в рамках діяльності ДВ МАН.

 

 

 

Завдання методичного об'єднання вчителів суспільствознавчих дисциплін на 2013-2014 н.р.

 

Виходячи з положень Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті, враховуючи напрямки освітньої діяльності Державного стандарту базової та повної середньої освіти, в рамках роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», а також аналізу діяльності вчителів міста, визначено завдання:

  1. Продовжити реалізацію обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» ( ІV етап), який передбачає діагностику, самоосвітню діяльність, накопичення досвіду і практичне його втілення на уроках.
  2. Впроваджувати компетентнісний підхід як одного з важливих факторів розвитку інноваційної особистості.
  3. Розвивати критичне, логічне і творче мислення учнів шляхом впровадження в навчальний процес проектних технологій, інтерактивних методів навчання, формування предметних компетентностей.
  4. Продовжити роботу із застосування ІКТ на уроках та позаурочній діяльності, враховуючи необхідність формування медіа культури учнів.
  5. Залучити обдарованих учнів до роботи в Дніпропетровському відділенні МАН України, в олімпіадах і конкурсах місцевого та регіонального рівнів.
  6.  Продовжити роботу з патріотичного виховання учнів засобами історії та суспільних дисциплін, взяти участь у відзначенні 70-ї річниці визволення Дніпропетровщини і міста Синельникового.
  7. Приділити особливу увагу реалізації змісту навчального матеріалу з історії у відповідності до державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів-п’ятикласників.
  8. Продовжити щорічну підготовку учнів до ДПА, ЗНО, приділити увагу професійній орієнтації випускників в частині співвідношення « бажання - можливості».